Systemy wodorowe

System potrójnego wykorzystania energii
dla zapewnienia zero emisyjnego transportu,
zasilania awaryjnego i usług sieciowych
Przemysłowe systemy wodorowe
oraz zdecentralizowana produkcja
i magazynowanie wodoru
Twój dostawca najnowszych technologii
oraz partner dla kompleksowych rozwiązań
w formule EPC